Project Stofsporen: over het ontstaan van een boek…

Juni 2010 Célèste, Jacqueline en Anna buigen zich over lettertypes, tekeningen en andere zaken die voor de vormgever van belang zijn.  Aan het verschijnen van het boek gingen heel wat van dergelijke bijeenkomsten vooraf.

Oktober 2008: Het begint met een idee: een historisch kinderboek over Leiden maken met verwijzingen naar plaatsen in de stad. Anna Wagemans bespreekt dit idee met Ita de Hes. Zij is degene die de waarde van het idee inziet én een schrijfster kent die een dergelijk boek zou kunnen schrijven.

December 2008: Ita en Anna gaan om tafel zitten met Jacqueline Zirkzee, de beoogde auteur. Gelukkig is zij enthousiast  en wil ze meewerken aan dit project. De stichting Beeld voor beeld zal de uitgever van het boek zijn.

Januari 2009: Nu breekt een lange periode aan waarin we het idee vastleggen in een projectplan, een begroting opstellen en op zoek gaan naar subsidiegevers / donateurs. Dat nemen Ita en Anna op zich, Jacqueline broedt ondertussen op een spannende verhaallijn en start met het onderzoek.

December 2009:  Het was lang spannend of het zou lukken, maar dankzij enthousiaste reacties van vele organisaties, kunnen we nu beslissen dat het boek er daadwerkelijk gaat komen.

Maart 2010: Er wordt hard gewerkt: Jacqueline schrijft, Anna overlegt met deze en gene en fietst door de stad op zoek naar sporen en Célèste Geertsma denkt na over het uiterlijk van de hoofdpersonen. Toen we het werk van Célèste zagen, waren we het er snel over eens dat haar tekeningen het verhaal tot leven zouden kunnen brengen!

Juni 2010: Alles is af! Verhaal, tekeningen en sporenkaart zijn gereed. De titel van het boek wordt: Spinkind. Ondertussen zijn er ook nieuwsbrieven naar de scholen verstuurd en heeft het project de krant gehaald. Veel scholen hebben zich al aangemeld voor de gratis exemplaren. De benaderde winkels zijn enthousiast: in heel Leiden zal het boek straks te verkrijgen zijn.

Zomer 2010: Nu is het aan vormgever en drukker om van het materiaal een heus boek te maken.

Augustus 2010: De vormgever heeft in de zomermaanden hard doorgewerkt en de digitale versie van het boek is op tijd ingeleverd bij de drukker. We hebben de drukproef ontvangen en goedgekeurd. Nog even en we zullen het echte boek in ons handen houden…!

Voordat het zover is zijn we druk met het verwerken van veel enthousiaste reacties van scholen, het maken van de tegoedbonnen en het plannen van alle promotie-activiteiten.

11 September 2010: Officiële presentatie van de historische jeugdroman Spinkind.