Ehrenfest!

Een nieuwe strip over het levensverhaal van Einsteins tragische boezemvriend: professor Ehrenfest.

Ehrenfest! Is een uitgave van Museum Boerhaave en wordt geproduceerd in samenwerking met de Leidse Stripshop ‘Mevrouw Kern’. De tekeningen zijn van Fred de Heij, tekst is van Ad Maas .Van het 44 pagina’s tellende boek verschijnt ook een luxe-editie in een beperkte oplage.

In 1912 kregen de Leidse natuurkundestudenten een nieuwe professor voor de klas, de Oostenrijker Paul Ehrenfest. Waar zij de afgewogen lessen van zijn wat afstandelijke voorganger, de geniale Lorentz, gewend waren, stond er nu iemand te doceren alsof zijn leven ervan afhing. De Leidse natuurkunde zou nooit meer hetzelfde zijn. Op ongeëvenaarde wijze sleepte Ehrenfest zijn leerlingen mee naar de kern van de natuurkunde. Maar natuurkunde betekende meer, het was een manier van leven, het wás Ehrenfests leven. Ehrenfest bezat echter ook een donkere kant. Depressies en genadeloze zelfkritiek leidden tot zijn even onvermijdelijke als dramatische einde.

In de heroïsche tijd waarin relativiteitstheorie en kwantumtheorie een revolutie in de natuurkunde inluidden, was Ehrenfest het onvermijdelijke klankbord voor alle grote natuurkundigen. Zonder Ehrenfest zou zijn boezemvriend Albert Einstein nooit de Algemene Relativiteitstheorie hebben gerealiseerd. Einstein logeerde jaarlijks in Leiden bij Ehrenfest om zijn nieuwste inzichten te toetsen, de dingen des levens door te spreken, en natuurlijk om samen muziek te maken.

Ehrenfest! is het bewogen levensverhaal van iemand voor wie de natuurkunde zijn houvast werd, maar ook zijn ondergang.